Faste medlemmer gruppe A:
Geir Arne Ekman (H), leder
Maria Samulesen (H)
Beate Lindberg Larsen (Sp)
Magnus Grydeland

Faste medlemmer gruppe B:
Magne Hallesen (Sp)
Hilde Karin Hansen (Ap)

Varamedlemmer (begge grupper):
1. Agnes Norman
2. Geir Ivar Jakobsen (H)
3. Stig Åge Steen (Ap)

 

Sekretær for utvalget er Sonja Johansen.