Faste medlemmer gruppe A:
Lill-Grethe Fosshaug (H), leder
Sunniva Brustind (H), nestleder
Børge Arvesen (H)

Faste medlemmer gruppe B:
Lisbeth Heggelund (Ap)
Leif Magne Johansen (Ap)

 

Varamedlemmer gruppe A:
Maria Samuelsen (H)
Anita Therese Kristiansen (Sp)

 

Varamedlemmer gruppe B:
May-Lis Engebraaten (Ap)
Sissel Johansen (Ap)
 

 

Sekretær/utvalgssekretær: Sonja Johansen