For mer informasjon, kontakt Ibestad kommune:

mail: postmottak@ibestad.kommune.no   

Tlf.: 77 09 90 00