Kontaktinformasjon og arbeidstid

Faglig leder: helsesykepleier Kristin Elisabeth Olsen

Ansatt i 50% stilling og har faste arbeidsdager i Ibestad ,Onsdag og Torsdag og hver andre fredag.

Onsdager er helsesykepleier på skolene i kommunen og torsdager på helsestasjonskontoret

Ibestad Helsestasjon
Telefon: 481 84 032
Otto Borchgrevinks vei 1
9450 Hamnvik (ved siden av legekontoret)

E- post
kristin.olsen@ibestad.kommune.no

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.
 

Helsestasjon for barn

 

Helsestasjonsprogrammet følger barn 0-5 år

Alle barn 0–5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0–5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte (helsestasjonsprogrammet – PDF).

 

Helsestasjonen er et gratis tilbud til barn og deres familie fra barnet er nyfødt og frem til skolestart.

Helsestasjonen følger opp barnets helse med blant annet faste konsultasjoner som:      

 • Hjemmebesøk til nyfødt

 • 6 ukers kontroll m/vaksiner og legeundersøkelse

 • 3 mnd kontroll m/vaksiner

 • 4 mnd kontroll med fysioterapeut

 • 5/6 mnd kontroll m/vaksiner og legeundersøkelse

 • 8 mnd kontroll kost/ernæring og tannpuss

 • 10 mnd ktr

 • 12/mnd ktr med vaksiner og legekontroll

 • 15 mnd ktr m/ vaksine

 • 18 mnd ktr

 • 2 års kontroll

 • 4 års kontroll

Under konsultasjonene gir vi råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre-barn samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, psykisk helse, vaksinering, tannhelse, prevensjon. Du kan også komme og veie barnet ditt utenom de ordinære kontrollene etter avtale med helsesykepleier.

https://www.helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

 


 

 

Skolehelsetjenesten

 

 

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og ungdom. Onsdag annenhver uke på ibestad skole og Andørja montesorriskole

Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring. De skal også bidra til mestring av hverdagsutfordringer og øke deres helsekompetanse.

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og samarbeider med eks lege og fysioterapeut.

 

bilde2.jpg
 

Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Foreldre og lærere kan også ta kontakt med oss. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
 

Skolehelsetjenesten representeres av en helsesykepleier som har  sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

 Eleven har rett til å kunne gå til helsesykepleier i skoletiden, uten å få fravær.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

Skolestart undersøkelse m/lege

Øvrige Helseundersøkelser

Vaksiner ifht barnevaksinasjonsprogrammet

Oppfølging og samtaler

Undervisning og veiledning individuelt, grupper eller klassevis.

Psykisk helse

https://www.helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

https://www.helsedirektoratet.no/lover/helsepersonelloven

https://www.helsedirektoratet.no/.../pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer

 

 

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

bilde3.jpg

Kontaktinformasjon for Helsestasjon for ungdom.

Ungdom 13 - 20 år som går på skole, men også de som ikke er tilknyttet en skole, kan kontakte helsesykepleier.

Faglig leder: helsesykepleier Kristin Elisabeth Olsen

Ibestad Helsestasjon
Telefon: 481 84 032
Otto Borchgrevinks vei 1
9450 Hamnvik (ved siden av legekontoret)

E- post
kristin.olsen@ibestad.kommune.no

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

E-posttjenester skal ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon.

Eksempler på ting vi kan snakke om, gi veiledning og råd på:

 • Prevensjon og seksualitet

 • Kropp og helse

 • Kjønnssykdommer, klamydiatesting

 • Tanker, følelser, familie og venner

 • Psykisk helse og rus

 • Skole og utdanning

Info lenker som er nyttige:

https://www.ung.no/helse/668_Helsestasjon_for_ungdom.html

https://www.helsedirektoratet.no/.../helsestasjon-for-ungdom