Kontaktinformasjon

Faglig leder: Helsesykepleier Siv Normann Henriksen.

siv_300x389.jpg

Grunnutdanning: Sykepleier
Videreutdanning : Psykisk helse og helsesykepleier.

Ibestad Helsestasjon
Telefon: 90154376/ 99012824
Helsesenteret
9450 Hamnvik (ved siden av legekontoret)

E- post
siv.henriksen@ibestad.kommune.no

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.
 

Følg oss også på Facebook siden til Ibestad helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Helsestasjon for barn

Helsestasjon for barn.

Kort fortalt:

Faglig leder: Helsesykepleier Siv Normann Henriksen, telefon 90154376 / 99012824

siv.henriksen@ibestad.kommune.no

Helsestasjonen er et gratis tilbud til barn og deres familie fra barnet er nyfødt og frem til skolestart.

Helsestasjonen følger opp barnets helse med blant annet faste konsultasjoner som:      

 • Hjemmebesøk til nyfødt

 • 6 ukers kontroll m/vaksiner og legeundersøkelse

 • 3 mnd kontroll m/vaksiner

 • 4 mnd kontroll med fysioterapeut

 • 5/6 mnd kontroll m/vaksiner og legeundersøkelse

 • 8 mnd kontroll kost/ernæring og tannpuss

 • 10 mnd ktr

 • 12/mnd ktr med vaksiner og legekontroll

 • 15 mnd ktr m/ vaksine

 • 18 mnd ktr

 • 2 års kontroll

 • 4 års kontroll

Under konsultasjonene gir vi råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre-barn samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, psykisk helse, vaksinering, tannhelse, prevensjon. Du kan også komme og veie barnet ditt utenom de ordinære kontrollene etter avtale med helsesykepleier.

https://www.helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

 


bilde.jpghelsestasjon1[1]_296x390.jpg

 

Skolehelsetjenesten

Kort fortalt:

Faglig leder: Helsesykepleier Siv Normann Henriksen, telefon 90154376 / 99012824

Du finner oss på skolen din og kontakt tas med faglig leder for skolehelsetjenesten:

Siv.henriksen@ibestad.kommune.no

 • Hver onsdag fra kl 10 på Ibestad skole
 • Hver torsdag fra kl 10 på Andørja Montessori skole

bilde2.jpg
 

Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Foreldre og lærere kan også ta kontakt med oss. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Skolestart undersøkelse m/lege

 • Øvrige Helseundersøkelser

 • Vaksiner ifht barnevaksinasjonsprogrammet

 • Oppfølging og samtaler

 • Undervisning og veiledning individuelt, grupper eller klassevis.

 • Psykisk helse

https://www.helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

https://www.helsedirektoratet.no/lover/helsepersonelloven

https://www.helsedirektoratet.no/.../pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer

 

 

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

bilde3.jpg

Kontaktinformasjon for Helsestasjon for ungdom.

Ungdom 13 - 20 år som går på skole, men også de som ikke er tilknyttet en skole, kan kontakte helsesykepleier.

Faglig leder: Helsesykepleier Siv Normann Henriksen, telefon 90154376 / 99012824

E-post:  siv.henriksen@ibestad.kommune.no

Åpningstider: Torsdager 14.00- 17.00

E-posttjenester skal ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon.

Eksempler på ting vi kan snakke om, gi veiledning og råd på:

 • Prevensjon og seksualitet

 • Kropp og helse

 • Kjønnssykdommer, klamydiatesting

 • Tanker, følelser, familie og venner

 • Psykisk helse og rus

 • Skole og utdanning

Info lenker som er nyttige:

https://www.ung.no/helse/668_Helsestasjon_for_ungdom.html

https://www.helsedirektoratet.no/.../helsestasjon-for-ungdom