Kort fortalt:
Jordmortjenesten er organisert under helsestasjonstjenesten

Ibestad kommune kjøper jordmortjeneste fra UNN og ansvarlig jordmor i Ibestad er: Kathrine Holm Lamo, Harstad.
 

Jordmor holder til ved helsestasjonen på Ibestad.

Kontakt oss:

Skal du bestille time hos jordmor, kan du ringe til oss på telefon 77 17 40 00 (legekontoret) / 481 84032 (helsesøster)

 

  • Jordmortjenesten er et gratis tilbud for alle gravide kvinner i Ibestad kommune.
  • Jordmor har kunnskap om svangerskap, fødsel, barseltid og kvinnehelse.
  • Alle gravide har rett til å velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet.

bilde4_500x333.jpg
 

Spørsmål som kan være nyttige for den gravide å få svar på:

Hvem kan komme til jordmor?
Når kontakter du jordmor?
Hva kan jordmor hjelpe deg med?
Er fødselen i gang?
Graviditet og rus?


Anbefalte lenker:
http://helsenorge.no/gravid