Jim Kristiansen (H) ble valgt som ordfører i Ibestad kommune 26.10.2023.  
Jim var varaordfører i perioden 2015-2019.  Dette er hans 4. periode i formannskapet og 6. periode i kommunestyret. 
 
Jim har utdannelse fra Høgskolen i Harstad i økonomi/administrasjon/revisjon.  Han har arbeidet som ambulansearbeider/stasjonskoordinator ved ambulansetjenesten i Ibestad.
 
Om ordførervervet:
Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet, og har møte og talerett i alle andre kommunale organ.
Som øverste folkevalgte og kommunens juridiske person, er ordføreren kommunens representant i de sammenhenger kommunen skal representeres.
 
Ordføreren er også kommunens eierrepresentant til Kommunesektorens organisasjon (KS).
KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
Ordførervervet innebærer også å være kommunens representant i Hålogalandsrådet.
 
Ordføreren skal være bindeledd mellom befolkningen og kommunen.
 


Kontaktinformasjon:
Jim Kristiansen  
Besøksadresse: 
Rådhuset, Ibestad kommune
Postadresse: 
Rådhuset, Emma Olsens vei 1,
9450 Hamnvik                                                                                              
Mobil:         915 54 350