Foto av ordfører Dag Sigurd BrustindDag Sigurd Brustind (H) ble gjennvalgt som ordfører i Ibestad kommune 3.10.2019. Dette er hans tredje periode som ordfører og fjerde periode i formannskapet. Han har også en periode i fylkestinget i Troms (2011-2015) for Høyre.
 
Dag Sigurd er utdannet hæroffiser i Forsvaret og har utdanning fra Krigsskolen og stabskolen i Norge. Han har også utdannelse fra Forsvarshøgsolen i Stocholm. Sivilt har han utdannelse fra Universitetet i Tromsø i statsvitenskap og språkfag.
 
Om ordførervervet:
Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet, og har møte og talerett i alle andre kommunale organ.
Som øverste folkevalgte og kommunens juridiske person, er ordføreren kommunens representant i de sammenhenger kommunen skal representeres.
 
Ordføreren er også kommunens eierrepresentant til Kommunesektorens organisasjon (KS).
KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
Ordførervervet innebærer også å være kommunens representant i Hålogalandsrådet.
 
Ordføreren skal være bindeledd mellom befolkningen og kommunen.
 
Ordfører har følgende styreverv:
Styreleder i KOMOPP (opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms)
Styreleder i Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum (Gratangen)
Styremedlem i KS styret (kommunesektorens organisasjon)
Vara til styret i Sør-Troms Museum


Kontaktinformasjon:
Dag Sigurd Brustind  
Besøksadresse: Rådhuset, Ibestad kommune,
Postadresse: Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik                                                                                                
Mobil:         953 32 500