Innstilt til Midtre Hålogaland Friluftsråds styre 2020-22:
Eidar Tøllefsen (fast representant)
Geir Arne Ekman (vara representant)

Medlemmer til Hålogaland lagmannsrett 2021-24:
Bente Roll
Roy-Helge Andreassen (flyttet)

Medlemmer til Tingretten 2021-24:
May-Linn Fanghol
Tove Helene Horsberg
Bente Mikalsen
Sveinulf Aalmen
Eidar Tøllefsen
Stig Åge Steen

Medlemmer til jordskifteretten 2021-24:
Einar-Johan Dons
Linn K. Henriksen (flyttet)

Innstilt som styremedlemmer, andre organisasjoner:
Einar-Johan Dons (Sør-Troms Museum)
Jim Kristiansen (Hålogaland Kraft)

Kommunens eier-representanter:
Arkiv Troms (Ordfører, med varaordfører som vara)
HRS representantskap (varaordfører, med ordfører som vara)
KomRevNord (varaordfører, med ordfører og Jim Kristiansen som vara)
K-sekretariatet (Ordfører, med varaordfører som vara)
Hålogaland Kraft (Ordfører, med varaordfører som vara)
KS (Ordfører, med varaordfører som vara)

Hålogaland regionråd:
Ordfører (posisjon, fast representant med stemmerett)

Vara for ordfører:
1. Varaordfører
2. Raymond Johnsen
3. Bente Mikalsen

Hugo Salomonsen (opposisjon, fast representant)

Vara for Hugo Salomonsen:
1. Eidar Tøllefsen