Midtre Hålogaland Friluftsråd:
Representant til representantskapet: Geir Ivar F. Jacobsen
Kandidater til styret: Sigurd H. Arvesen, Eli Skog

Ibestad frivilligsentral:
Kommunens representant i styret: Agnes Normann, Karina Olsen som vara

Medlem til oppnevningsutvalget for meklere i konfliktråd for perioden:
May-Hilde Gravrok, Aina Brox som vara

Medlemmer til Hålogaland lagmannsrett 2021-24:
Bente Roll
Roy-Helge Andreassen (flyttet)

Medlemmer til Tingretten 2021-24:
May-Linn Fanghol (flyttet)
Tove Helene Horsberg
Bente Mikalsen
Sveinulf Aalmen
Eidar Tøllefsen
Stig Åge Steen

Medlemmer til jordskifteretten 2021-24:
Einar-Johan Dons
Linn K. Henriksen (flyttet)

Styremedlemmer, andre organisasjoner:
Sør-Troms Museum: Dag S. Brustind, Einar Johan Dons som 1. vara, Maria Samuelsen som 2. vara

Hålogaland Kraft Holding AS: Dag S. Brustind, ordfører Jim Kristiansen som 1. vara, varaordfører Raymond Johnsen som 2. vara

Kommunens eier-representanter:
Arkiv Troms, representantskap: Varaordfører Raymond Johnsen, med ordfører Jim Kristiansen som 1. vara, Linn Helgesen som 2. vara

HRS, representantskap: Varaordfører Raymond Johnsen, med ordfører Jim Kristiansen som 1. vara, Lill-Grethe Fosshaug som 2. vara

KomRevNord, representantskap: Varaordfører Raymond Johnsen, med ordfører Jim Kristiansen som 1. vara, Lill-Grethe Fosshaug som 2. vara

K-sekretariatet, representantskap: Varaordfører Raymond Johnsen, med ordfører Jim Kristiansen som 1. vara, Linn Helgesen som 2. vara

Hålogaland Kraft Holding AS, generalforsamling: Ordfører Jim Kristiansen, varaordfører Raymond Johnsen som vara

KS Troms: Ordfører Jim Kristiansen, varaordfører Raymond Johnsen som vara

Hålogaland regionråd:
Ordfører Jim Kristiansen (posisjon, fast representant med stemmerett)

Vara for ordfører:
1. Varaordfører Raymond Johnsen
2. Lill-Grethe Fosshaug
3. Linn Helgesen

Ingrid H. Frantzen (opposisjon, fast representant)

Vara for oposisjonsrepresentant:
1. Hugo Salomonsen