Ibestad ble ved årets begynnelse anmodet om å bosette 20 flyktninger. Senere i år fikk vi en tilleggsanmodning på 5 ekstra. Ved årets slutt har vi nådd måltallet på 25 og ytterligere takket ja til å bosette fire i januar, herunder en barnefamilie med barn i barnehagealder. Til sammen har vi i 2022 og 2023 bosatt 47 flyktninger.

I 2023 har vi bosatt personer fra Ukraina og fra Eritrea. Mange av våre nye innbyggere har allerede vært i lønna arbeid og tilbakemeldingene til oss er at de trives i Ibestad. 

For 2024 er vi bedt om å fortsatt bosette flyktninger og vi er da også blitt bedt om å bosette enslige mindreårige flyktninger i tillegg til voksne. Dette vil behandles i kommunestyret i starten av det nye året.

Dersom du har bolig du kan tenke deg å leie ut til oss i denne forbindelse har det vært fint om du sendte en e-post til postmottak@ibestad.kommune.no .

Vi takker befolkningen i Ibestad for den raushet som er vist våre nye innbyggere.