Retningslinjer for utdeling av kulturprisen i Ibestad kommune

Vedtatt av kommunestyret i Ibestad 10.06.2022 sak 25/22

Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Ibestad kommunes kulturliv gjennom nytenking eller fortjenestefull innsats. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet.

Kandidaten må ha tilknytning til kommunen.

Prisen kan ikke deles ut til offentlige institusjoner, eller landsomfattende organisasjoner som hovedsakelig finansierer sitt arbeid med offentlige midler, ei heller til personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeid.

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner 1 gang. Lag, foreninger eller institusjoner kan motta prisen inntil 2 ganger innenfor en 20-års periode.

Kulturprisen er på 5.000,- kroner. Størrelsen på beløpet vurderes i sammenheng med årsbudsjettet. Den som mottar kulturprisen vil også motta noe til minne om tildelingen.

Alle kan sende inn forslag med begrunnelse på eget skjema. Frist for nominering det året prisen deles ut er 1.april. Forslag som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Kulturprisen i Ibestad deles ut annet hvert år, da i partallsår.

Kulturutvalget i Ibestad kommune fungerer som komité for kulturprisen. De behandler forslag på kandidater og fatter endelig vedtak om hvem som tildeles kulturprisen. Foreligger det ikke forslag på verdige kandidater, kan kulturutvalget velge å stå over en tildeling. Kulturutvalget kan på behandlingsmøtet fremme begrunnet forslag på kandidater fra foregående år.

Kulturutvalget bestemmer tidspunkt og passende sted/arrangement for utdeling av kulturprisen. Prisen ønskes primært utdelt på 17.mai.

Ordfører deler ut kulturprisen.

 

Retningslinjene kan lastes ned her: Retningslinjer for utdeling av kulturprisen i Ibestad kommune, vedtatt i kommunestyret 10.06.2022.pdf

 

Skjema for nominering til kulturprisen i Ibestad

Når det skal nomineres kandidater til kulturprisen kan dette skjemaet brukes. Utfyllt skjema sendes/leveres til Ibestad kommune, rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik. Eller sendes på e-post til postmottak@ibestad.kommune.no

Skjema for nominering til kulturprisen i Ibestad.docx PDF document ODT document

Skjema for nominering til kulturprisen i Ibestad.pdf

Kulturprisen 2024, frist for nominering 1.april

Kulturprisen i Ibestad kommune skal deles ut i 2024. Om du vet om gode kandidater, send inn forslag!

Alle kan nominere kandidater og kulturutvalget avgjør hvem som får prisen. Ordfører deler ut prisen 17. mai.

Fristen for å nominere er 1.april 2024. 


Skjema sendes/leveres til:
Ibestad kommune
Rådhuset
Emma Olsens vei 1
9450 Hamnvik

eller på e-post til:
postmottak@ibestad.kommune.no

Vinner av kulturprisen Eidar Tøllefsen flankert av leder av kulturutvalget til venstre og fagleder kultur til høyre
Vinner av kulturprisen 2022 Eidar Tøllefsen mellom leder av kultutvalget Sveinulf Aalmen og fagleder kultur Ingvild Johansen, foto: Sonja Johansen

Kulturprisen 2022 ble tildelt Eidar Tøllefsen. Her kan du lese begrunnelsen

Eidar Tøllefsen har fått kulturprisen 2022 i Ibestad kommune, gratulerer!

Det har i år vært nominert til sammen 6 veldig gode kandidater til kulturprisen og Eidar er en verdig vinner. De andre som har vært nominert til kulturprisen i år er Ibestad Gladdans, Bjørnar Harry Johansen, Agnes Normann, Knut Arne Mikalsen og Odd Jostein Berg.

Den som nominerte Eidar sier blant annet dette:

«Dette er en person som alltid er positiv, og som stadig kommer opp med nye prosjekter som setter kommunen vår på kartet. Det er gjerne idrett, folkehelse og friluftsliv fra de yngste til de eldste som han jobber for. Det er ingen prosjekter som er for store. Han drar i gang de merkeligste ting og er en fantastisk motivator som klarer å motivere oss andre som er rundt til å være med. Det siste denne karen startet opp med var ei sherpatrapp i kommunen. Det var nok mange som ikke hadde tro på dette, men nå er bygging av trappa i full gang. Ellers er det mange ting som denne karen har hatt en finger med i planlegginga på. Her kan blant annet nevnes:

 • Tour de Andørja
 • Terrengløypa på Ånstad
 • NM på sykkel
 • Friluftsskolen som har vært gjennomført de siste årene
 • Frilufts uke som ble gjennomført i slutten av juni i år for elever i skolealderen
 • Aktivitetspark som bygges på Ånstad
 • Løypekjøring av skiløyper på Ånstad, i Åndervåg og Straumen - Vasskaret
 • Vasskarstafetten
 • Rulleskirenn i Klåpheia
 • Stolpejakten som har vært kjempepopulær i år, med nærmere 300 deltakere
 • Alt av skirenn som arrangeres av Andørja Sportsklubb
 • Drar i gang fellesturer, alt fra trugeturer til toppturer
 • Sherpatrapp i Vasskartinden

Han er også en god skiløper som i en årrekke har representert Andørja Sportsklubb og Ibestad kommune i skirenn både i Norge og ute i Europa. Han deltar hvert år på blant annet Vasaloppet og i Marcelonga. Eidar sitter også som leder i Andørja Sportsklubb. En kan lure på hvor han henter motivasjonen, kreativiteten, engasjementet fra.»

Begrunnelse fra kommunens saksbehandler:

«Eidar Tøllefsen er en som får ting til å skje i kommunen. Han gjør en stor innsats med å sette kommunen positivt på kartet når det gjelder idrett, sport og friluft. Han har vært med på å etablere årlige arrangement og løp. Han er med på tilrettelegging av friluftsliv og idrett. Innsatsen til Eidar bidrar til folkehelse, et bredt kulturliv og bolyst.»

Saksbehandling og utdeling

Kulturprisen 2022 ble publisert/utlyst 24.08.2022 med frist for nominering av kandidat 01.10.2022. Kulturutvalget behandlet kulturprisen i sak 7/22 i et møte 6.desember. Hvem som fikk kulturprisen, har blitt holdt hemmelig til utdelingen under kommunestyret 8.desember. Ordfører Dag Sigurd Brustind foretok utdelingen med leder av kulturutvalget ved sin side, Sveinulf Aalmen. Prisvinner fikk utdelt en kniv med inskripsjon og en sjekk på 5.000 kroner.