Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsplaner

Handlingsplan for næringsutvikling

Ibestad kommunes næringsplan skal utarbeides etter at kommunens samfunnsplan er utviklet og godkjent, ca april 2020.

Næringsplanen forventes ferdigstilt tidlig høst 2020.

Begge planene skal bygge på FNs bærekraftsmål.

I henhold til de nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging lansert i mai 2019, forventer regjeringen at fylkeskommunene og kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen, jf Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023.

sdg_baerekraftsmaalene.jpg

Regional næringsplan

Ibestad kommune er sammen med 8 andre kommuner tilsluttet Hålogalandsrådet fra 1.1.2020.
Kommunene i det tidligere Sør Troms regionråd har utviklet en felles regional utviklingsplan, gjennom byregionprogrammet. I løpet av 2020 vil det utarbeides en ny og felles utviklingsplan for Hålogalandsrådet