Du kan avgi din stemme i stemmelokalene i idrettshallen (Rolla) og ved Solstad (Andørja).

Vi oppfordrer alle til å benytte stemmeseddelen.

Godt valg.