I Ibestad har 36 prosent av de stemmeberettigede levert forhåndsstemme pr. onsdag 8. september.

Du har fortsatt mulighet til å stemme torsdag og fredag i denne uken. Forhåndsstemming gjøres på kommunehuset mellom 0900-1430.

Du kan også forhåndsstemme i en annen kommune fram til fredag hvis du er folkeregistrert i Ibestad. Stemmen bli sendt i posten til Ibestad.

Mandag er stemmelokalene åpne 1100-2000 i Ibestadhallen (Rolla) og aktivitetssenteret Åndervåg (Andørja).

Bruk stemmeretten.