42 prosent av de stemmeberettigede har forhåndsstemt i Ibestad ved tidsfristens utløp fredag ettermiddag. Normalt har vi en fremmøteprosent mellom 70 og 80 prosent. Dette innebærer at en betydelig del av velgermassen allerede har avlagt stemme og at antall forhåndsstemmer blir rekord for Ibestad i et Stortingsvalg.

Mandag 13. september er det valgdag. Da vil stemmelokalene i Ibestad være åpne fra 1100 til 2000.

Du kan enten stemme på Andørja (aktivitetssenteret, Åndervåg) eller på Rolla (Ibestadhallen).

Godt valg.