Som et ledd i å øke tilgjengeligheten og bedre servicen innfører kommunen publikums-/servicetid fra 01.12.2012.

Publikums-/servicetid på kommunehuset er fra kl 1000 til kl 1400.

Du oppfordres til å gjøre avtale om møte med vedkommende saksbehandler på forhånd for å redusere din ventetid (e-postadresse og telefonnummer fremkommer her Viktige+telefonnumre.pdf).

Her vil du se informasjonskrivet som nå er under utsendelse til kommunens husstander Ibestad+kommune+informerer+-+%C3%98kt+serviceniv%C3%A5.pdf.

Vårt ønske fremover er å bli bedre, og vi har som mål å skulle være god på service ovenfor våre brukere. Vi ønsker at du som bruker har en positiv opplevelse i møte med oss og at våre tjenester i mest mulig grad står til dine forventninger og behov.