Møteplanen er noe endret grunnet Korona krisen.

Neste kommunestyremøte blir onsdag 29. april klokken 1200.

Neste formannskapsmøte planlegges mandag 11. mai klokken 0900.