Se gjennom vedlagte liste og gi tilbakemelding over eventuelle endringer.