Som flere kanskje har fått med seg, så har Sør-Troms regionråd fått tildelt midler for å gjennomføre et prosjekt for å rydde strandsonen rundt omkring i regionen.

Det kan du lese mer om her: https://www.facebook.com/skrotinnsamling/

Vi er nå igang med planleggingen for hvilke strender og fjæra som skal prioriteres.

Vi vet at flere ulike aktører i Ibestad kommune allerede har ryddet litt rundt omkring på eget initiativ, vi trenger derfor å få inn informasjon om HVOR det er blitt ryddet, hvor mange som ryddet og gjerne et ca. tall på hvor mye som ble samlet inn!

Vi trenger også å få inn tips om områder som ikke er blitt ryddet men som sårt trenger det, og det kan også være områder som ligger mer utilgjengelig til, der man må hente avfall med båt, etc.

Vi vil bli veldig glad om vi kan få inn så mange tips som mulig FØR torsdag 16.6. (Om to dager), og ellers alle tips du måtte komme på i ettertid!

Ta kontakt med Katrine Mari Nordgård på PNU.