Organ

Tidspunkt

Utvalgt sak

Formannskapet

Torsdag 27. januar

Politiet orientering om kriminalitetsutviklingen.

Formannskapet

Torsdag 24. februar

Politiavtalen.

Kommunestyret

Torsdag 3. mars

Politiavtalen.

Formannskapet

Torsdag 24. mars

 

Kommunestyret

Torsdag 7. april

 

Formannskapet

Torsdag 28. april

 

Formannskapet

Onsdag 1. juni

Økonomimelding 1.

Kommunestyret

Onsdag 8. juni

Økonomimelding 1.

Formannskapet

Torsdag 23. juni

 

Formannskapet

Torsdag 25. august

Tilstandsrapport oppvekst

Kommunestyret

Torsdag 8. september

Tilstandsrapport oppvekst

Formannskapet

Torsdag 29. september

 

Formannskap

Torsdag 27. oktober

Økonomimelding 2.

Kommunestyret

Torsdag 3. november

Kommunedirektøren legger fram budsjettet.

Økonomimelding 2.

Formannskapet

Torsdag 10. november

Budsjett samtaler formannskap.

Formannskapet

Torsdag 24. november

Budsjettvedtak formannskapet.

Kommunestyret

Torsdag 8. desember

Budsjettvedtak kommunestyret.

Reservemøte

TBD

 

Reservemøte

TBD

 

Reservemøte

TBD

 

 

Hamnvik 6. januar 2022

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune