Resultatet fra innbyggerhøringen er tilgjengelig på lørdag. Ibestads innbyggere har da sagt sitt i høringen som ble gjennomført av selskapet Opinion AS.  Høringen ble gjennomført via oppringing og omfattet 200 Ibestadværinger.

Vi har valgt å offentliggjøre resultatet for første gang til Ibestads ungdom.

Ved folkeavstemningen er alle som fyller 16. år i løpet av året stemmeberettiget.

Førstkommende lørdag inviteres derfor alle ungdommer fra 7. til 10. klasse ved våre skoler i tillegg til alle tenåringer med stemmerett i aldersgruppen 16 til 19.  

Arrangementet vil foregå rett etter at ungdomsrådets arrangement med rydding av strandsonen er avsluttet.

Det vil bli servert pizza og brus.

Foredragsholdere vil bli ordfører Dag Sigurd Brustind og Trond Arvid Isaksen.

Velkommen.