Fra Ibestad Vassverks Facebookprofil har vi kopiert:

Ibestad vassverk har i dag fått melding fra Veterinærinstituttet om at det er påvist ecoliebakterie i siste vannprøve. I samråd med Mattilsynet anbefales det at abonnentene koker drikkevannet. Det vil fortløpende bli tatt nye vannprøver og det vil bli varslet når vannet igjen tilfredsstiller Mattilsynets krav.

Ibestad kommune har hentet ut følgende informasjon fra Folkehelseinstituttets og Mattilsynets sider:

Kokevarsel - Folkehelseinsituttet 

Hva skal du gjøre når det varsles om at vannet må kokes? - Mattilsynet

Ibestad kommune har også fått informasjon fra Ibestad vassverk v/Knut Mathisen at ved spørsmål om kokepåbudet kan abonnentene henvende seg til vassverket på telefon 95 78 01 03. Opphør av kokepåbud vil bli varslet og iversettes i nært samarbeid med Mattilsynet.

 Vassverket informerer også om at de arbeider med å få til sms-varsling til abonnentene.