Troms fylkestrafikk har utlyst anbud på skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll sommeren 2016. Ønsker du mer informasjon, klikk på linken under:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-056900

 

Aktivitet

 

Frist/ periode

Kunngjøring av konkurransen

Januar 2016

Orienteringsmøte/ befaring

Ved behov/forespørsel

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget

1.3.2016

Tilbudsfrist

10.3.2016 kl. 12:00

Tilbudsåpning

10.3.2016

Informasjon om valg av operatør

Mars 2016

Klagefrist

10 dager fra informasjon om valg av operatør

Kontraktsinngåelse

Mars/april 2016

Vedståelsesfrist

3 måneder fra tilbudsfristens utløp