Det har i løpet av de siste dager ankommet 43 enslige mindreårige asylsøkere til det private mottaket ved tidligere Ingrids kjøkken. Asylsøkerne kommer fra Afghanistan, Somalia, Ethiopia, Syria, Libanon og Usbekistan. Det største antallet kommer fra Afghanistan.

Ibestad kommune har ansvar for helsetjenester, skole og barnevern. Det tilrettelegges nå for å levere disse tjenestene.