Følgende veier vil få ny asfalt i 2021 (inkludert grunnarbeider);

Furnesveien, fra kryss og ned til fylkesveien (ca 190 m)
Rabbenveien, fra fylkesveien og opp til svingen (ca 50 m)
Nøysomheten, forbi omsorgsboliger og sykehjem (ca 250 m)

Følgende veier skal gruses (inkludert grunnarbeider);

Fuglebergveien, fra Agnholtet til Snuplass

Frist for asfaltering er satt til 16. september, for grusing 6. september.