Ibestad kommune skal avhende tidligere kommunehus i Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. I den forbindelse innbyr kommunen interessenter til å henvende seg til kommunedirektøren for prospekt og visningsavtale. Senest frist for melding av interesse er 21 april 2023.


I avhending inngår eiendom g.nr b.nr 87/9 samt vei -og parkeringsareal 87/136 i Ibestad kommune.


For tilsending/mottak av prospektet, kontakt:

Tlf: 77 09 90 00 mail: postmottak@ibestad.kommune.no
Besøksadr.: Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik