Da vår landbrukskonsulent Laura Bunse er gått ut i permisjon, må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid. For eventuelle spørsmål, kontakt enhetsleder Trond Hanssen tlf. 917 36 167 eller postmottak@ibestad.kommune.no.