Vil du være meddommer i tingretten, lagmannsretten eller jordskifteretten, eller vet du om noen som passer til dette?

Det skal velges nye meddommere til Trondenes Tingrett, Hålogaland Lagmannsrett og Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett for perioden 2025-2028.

Meddommere velges av kommunestyret for fire år av gangen.

Les her hva som kreves for å bli meddommer

Send oss et brev eller en epost der du melder din interesse, eller du foreslår en annen kandidat.
epost: postmottak@ibestad.kommune.no
postadresse: Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450  Hamnvik

Frist for innsending er 25. april 2024