Ibestad kommune ønsker å etablere utleieboliger gjennom et offentlig – privat samarbeidsprosjekt.

I dette prosjektet skal det inngå inntil 5 nye boliger med kommunal tildelingsrett i minst 20 år og kommunal utleiegaranti.

Boliger som kommunen stiller garanti for, skal være sentrumsnære.

Anbudskonkurransen ble utlyst i Doffin den 8.4.2015. Frist for å levere anbud er satt til den 18.5.2015.

Kommunens kontaktperson for prosjektet er Katrine Mari Nordgård ved PNU.