Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Boligfinansiering

Om Boligfinansiering
Ordinær boligfinansiering kan søkes gjennom Husbanken og andre finansieringsinstitusjoner/banker.

Ibestad kommune tilbyr stimuleringsmidler til boligbygging vedtatt i kommunestyret juni 2010. I tillegg tlbys det startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Dette siste med tilhørende retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret den 26.04.2012 i sak 17/12.

Stimuleringsmidler til boligbygging
Ibestad kommunestyre har har i juni 2010 vedtatt nytt reglement for tilskudd til boligbygging i kommunen. Alle tidligere vedtak om tilskuddsordninger for bygging av boliger og renovering av private kloakker oppheves. Reglement for ordningen følger her. Vi gjør oppmerksom på at ordningen med et tilskudd på kr 50 000 til kjøp og større renoveringstiltak for eksiterende boliger er det ikke gitt bevilinger for i 2016.
 

 

Startlån
Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
 
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Tilskuddet skal sammen med annen boligfinasiering bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for søkere med varig lav inntekt. Tilskuddsordningen skal være et supplement til startlånsordningen og det ordinære kredittmarkedet. Tilskuddet er strengt behovsprøvd.
 
Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gjennom kommunen gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Tilskuddet kan for tiden dekke utgifter til slik bistand med inntil kr 12.000.
 
Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Husbankens nettside
 
Grunnlån
Grunnlån skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Se mer på Husbankens nettsider.
 
Tilknyttede elementer:
Eksterne lenker: