Ibestad Brann og Redning i samarbeid Harstad Brann og Redning skal gjennomføre brannøvelse på Årsand 19. juni fra kl. 1730.

Det skal da øves i effektiv slukking av bolig, og øvelsen er lokalisert i Årsandveien 24. Brannobjektet vil bli påtent og slukket flere ganger før det til slutt kontrollert vil brennes til grunnen.

Øvelsen er avsluttes ca. kl. 2100, og det vil etter dette være brannvakter til stede for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen.

 

Det vil være begrenset plass for forbipasserende og vi anbefaler omkjøring fra andre siden av Årsandveien for beboere videre rundt Årsand.
For naboer anbefales det å ha vinduer og dører lukket til øvelsen er gjennomført.