Referat fra byggekomitemøte (den utvidede byggekomite) 19.06.2018 som behandlet prosjektering nytt sykehjem og omsorgsboliger

Ibestad rådhus kl 0945 til 14.15.

Tilstede:

Eidar Tøllefsen                       Leder kommunal byggekomite

Marvin Eliseussen,                 Kommunal byggekomite

Linn Katariina Henriksen        Kommunal byggekomite

Dessuten møtte:

Jim Kristiansen                       Fungerende ordfører

Anita Dahl Solbakken             Seksjonsleder HSO

Trond Hanssen                       Seksjonsleder PNU

Helge Høve                             Prosjektleder

Vegard Horne                         Ergoterapeut

Kjersti Eliseussen                   Verneombud HSO

Stefanie Johnsen                   Tillitsvalgt HSO

Harry Jensen                          Ibestad eldreråd

Roe Jensen                            Rådmann (deler av møtet)

Fra Norconsult:

Håvard D. Johansen

Øyvind Lind

Tor Charles Holmgren

Viggo Finjord

Øyvind Frønum

Saksliste:

1. Gjennomgang av anbudsdokumenter

Følgende anbudsdokumenter ble gjennomgått:

 • Siste reviderte tegninger

 • Del I – Konkurransebeskrivelse

 • Del II – Kontraktsgrunnlaget
  • Dokumentene vil bli revidert av Norconsult basert på innspill i møtet.

2. Videre oppfølging

 • Leder HSO fikk ansvar for å avklare en del brukerfaglige valg i anbudet.

 • Den faste byggekomite går gjennom kap om uteomhusområdet i telefonmøte 21. juni.

 • Norconsult oppdaterer dokumentene ferdig i løpet av 25. juni.

 • Formannskapet som styringsgruppe for prosjektet går gjennom anbudsdokumentene i møte 28. juni.

  Ref.

  Helge Høve