Rådmannen har etter en tilbudsrunde engasjert Norconsult i Harstad til å prosjektere byggene. Oppdraget vil bestå i å utarbeide et rom- og funksjonsprogram, plan/snitttegninger, utomhusplan og konkurransegrunnlag for byggentreprise. Formannskap/kommunestyret har tidligere vedtatt at byggeprosessen skal gjennomføres som totalentreprise og at det skal være et passivbygg som bruker mindre energi enn gjeldende byggeforskrift.

Det er forutsatt at vi skal få utarbeidet plan/snittegninger og utomhusplan slik at det kan sendes søknad om tilskudd til Husbanken før årsskiftet.

Videre framdrift er å gjennomføre en anbudskonkurranse i løpet av 1. halvår 2018.