I dette foreldrekurset får du konkret veiledning på hvordan forstå og håndtere barnas følelser og atferd på en måte som styrker selvfølelsen og bevarer en trygg tilknytning mellom deg og barnet.

Les mer >>>HER