Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved påvist covid19-smitte får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. 

Behandling med paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen. 
Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. 
Paxlovid er et reseptbelagt legemiddel 

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved påvist covid19 eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. Se mer informasjon via lenkene under. 

Folkehelseinstituttet (FHI): 
Behandling med Paxlovid (FHI)

Helenorge.no: 
Koronavirus - info og anbefalinger

Her får du selvtester 

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester. 

Slike kan fortsatt hentes gratis hos Astafjordlegens legekontorer i Salangen, Ibestad, Dyrøy og Lavangen. Astafjordlegen har i romjula (27.12-30.12) åpent fra klokken 1000 til 1400. Telefonen vil være åpen fra kl 1000 til 1300 

Smittevernrådet om å holde seg hjemme hvis du er syk, er ikke endret.