Følgende representanter er valgt inn i kommunestyret for perioden 2015-2019:

Høyre (6 mandater): Dag Sigurd Brustind, Raymond Johnsen, Geir-Arne Ekman, Stig Bruvoll, Marthe Stensen og Vegar Johnsen.
Varaliste, nummerrekkefølge: Asbjørg Frantsen, Petra Frantzen, Severin Øverli, Oddvar Samuelsen, Sveinulf Aalmen, Gunvor K. Normann, Lars K. Skog, Ilona Ditlefsen, May Kirsti Ekman.

Andørja fellesliste (5 mandater): Jim Kristiansen, Eidar Tøllefsen, Marvin Eliseussen, Heidi Tøllefsen, Marius Arvesen.
Varaliste, nummerrekkefølge: Bjarne Dragland, Tone Nordhaug, Knut Børge Berg, Heid M. D, Semerci, Lars K. Berg, Kjedrun Johansen, Karstein Kristoffersen, Terje H. Holte.

Arbeiderpartiet (4 mandater): Hugo Salomonsen, Linn Katariina Henriksen, Aina Mathisen, Ella Irons.
Varaliste, nummerrekkefølge: Dag Indresand, Sissel M. Johansen, Bjørnar Røch, Lisbeth Salomonsen, Steinar Forsaa, Stig Aage Steen, Kjærlaug Steinbakk.

Senterpartiet (3 mandater): Roy Helge Andreassen, Einar Johan Dons, Hugo Gunnar Olsen.
Varaliste, nummerrekkefølge: Bente O. Mikalsen, Knut Vollen, Irene Lihaug, Kjell G. Olsen, Tonje E. Kristiansen, Oddgrim J. Innerå.

Venstre (1 mandat): Willy Arntzen.
Varaliste, nummerrekkefølge: Karoline A. Steffenrem, Nancy Eriksen, Arnfinn Normann, Halvar A. Nilsen.

Ibestad kommune gratulerer med vel gjennomført valg.