I forbindelse med revidering av kystsoneplanen avholdes dialogmøte med fiskere tirsdag 8. mai klokken 0900 på Engenes (Engeneskroa).

Alle fiskere ønskes hjertelig velkommen til møtet.

Kommunen vil innledningsvis orientere om prosessen rundt revideringen av kystsoneplanen. Deretter åpnes det opp for dialog og innspill.

Har du spørsmål vedrørende møtet, vennligst kontakt ordfører.