Vi drøfter hvordan vi skal håndtere mottatte innsigelser og merknader etter høringsfristens utløp.

Velkommen.