Hensikten er å orientere om samfunnseffekten av utbyggingen av Segelstein tunellen. Reguleringsplanen skal ut på høring i midten av november. Mulighetsrommet er stort, men vi må selv gripe de muligheter som åpner seg.

Det er viktig å komme i tidlig dialog med lokalbefolkningen for å få effekt av samfunnsmessige muligheter som en slik utbygging kan gi. Innbyggere i bygdene Fornes, Kråkrøhamn, Sørvik, Igeland og Ånstad anmodes spesielt om deltakelse.

Fra kommunen deltar ordfører og næringsutvikler.

Det blir bevertning.

Velkommen.