I dag 05.04.2016 har vi mottatt følgende informasjon fra Troms fylkeskommune:

Troms fylkeskommune informerer kommunene i Troms om driftstilskudd til dagligvarebutikker i Troms 2016. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker baserer seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms fylkeskommune og den enkelte kommune. Finansieringen fordeles 50 % fra Troms fylkeskommune og 50 % fra kommunen. Kommunen forplikter seg til dekning av «egenandel» for inntil 3 butikker. Dersom flere enn 3 butikker tilfredsstiller kriteriene for støtte i en kommune, dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikker.

Budsjettrammen for ordningen er for 2016 på 561.600 kroner. I 2015 hadde 8 kommuner levert søknader for tilsammen 11 butikker. Det er vedlagt retningslinjer og søknadsskjema til butikkstøtte som dere kan videreformidle til butikker i deres kommune (dokumenter er også lagt ut på internett på lenken http://www.tromsfylke.no/Tjenester/N%C3%A6ringsutvikling/Tilskuddsordninger/Regionale-utviklingsmidler/Butikkst%C3%B8tte).

Søknad må sendes til kommunen innen 29. april 2016. Kommunenes frist for oversendelse til Troms fylkeskommune, næringsetaten er 3. juni 2016.

Vi orienterer dere også om at følgende annonse skal kjøres i Troms aviser 6. april 2016:

Regelverk og Søknadsskjema

Ved ytterlige spørsmål ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Katja Hansen

Rådgiver, Næringsetaten

Troms fylkeskommune

Tlf: 77 78 80 64

E-post: katja.m.hansen@tromsfylke.no