På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt 20/11 for 2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på servicekontoret. I tillegg er en publisert her på kommunens internetttside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eindomsskattekontoret innen seks uker. Eiendomsskattekontoret har adresse Ibestad kommune, Rådhuset, 9450 Hamnvik.

 

Skattelistene finnes her:

Skatteliste - offentlig ettersyn_2017.pdf

Skatteliste - offentlig ettersyn fritak.pdf