Ekstra åpningstider ved Ibestadtunnelen 17.mai

Det er gjort to endringer på eksisterende kjøreplan for Ibestadtunnelen.

Tunnelen er åpen 1 time ekstra ved adgang 1130-1200 og 2230-2300

Så faktisk åpningstid blir 1030-1200 og 2130-2300

 

Ellers er kjøreplanen som før.

NB. Dette gjelder bare mandag 17.mai