Formannskapet skal i dette møtet avgi innstilling til kommunestyret vedrørende kommunereformen.

Sakslisten sendes ut søndags kveld.