Naturtjenester i Nord har i sommer startet arbeidet med en re-taksering av vinterbeite for elg i Ibestad. 

I år ble det gjennomfært takseringer på Rolla. Arbeidet fortsetter på Andørja til neste år. 

De foreløpige resultatene kan du lese her. Merk at dette ikke er noe endelig konklusjon, og at fullstendig rapport ikke vil foreligge før senhøsten 2024. 

Når endelig rapport foreligger, vil Ibestad kommune starte revideringen av de kommunale målene for elgforvaltning, i samarbeid med grunneierne/jaktrettshaverne. 

Vi vil imidlertid kalle inn viltnemnda, bestandsplanstyrene, valdansvarlige og jaktledere til et evalueringsmøte i løpet av november i år, hvor vi bl.a. skal oppsummere årets elgjakt og hvordan bestandsplanene har fungert så langt. På dette møtet vil det også være anledning til å stille spørsmål ang. de foreløpige resultatene fra elgbeitetakseringen, slik at Naturtjenester i Nord kan ta hensyn til og besvare disse i den endelige rapporten.