Fredag gjennomføres elgtelling med helikopter på Rolla (ca. kl. 08:30 - 11:30) og Andørja (ca. kl. 12 - 15). 

Helikopteret vil fly i relativ lav høyde over terrenget, men vil ikke oppholde seg lenge i hvert område. Vi prøver å ta hensyn så langt det lar seg gjøre, og skal unngå lavtflyvning over driftsbygninger med dyrebesetninger, heste-/dyreinnhegninger og lignende. 

Oppdraget utføres av Heliteam, i samarbeid med Ibestad kommune, viltnemnda og bestandsplanstyrene på Rolla og Andørja. 

En rapport fra tellingen vil publiseres på kommunens hjemmeside i løpet av februar.