Resultatet ble meget tydelig. Hele 82,8 prosent stemte for Ibestad som egen kommune.

16,3 prosent ønsket en sammenslåing med Harstad mens 6 personer stemte blankt.

Fremmøtte prosenten ble 59,3 prosent. 717 avga stemme av totalt 1209 stemmeberettigede.

Den videre prosessen blir slik:

Mandag 13. juni klokken 1400 møtes formannskapet for å avgi sin innstilling til kommunestyret.

Torsdag 16. juni klokken 0900 møtes kommunestyret for å treffe den endelige beslutningen med hensyn til kommunereformen.