Fra 1. mai gjøres det endringer i åpningstid for kommunens servicetorg og sentralbord. Nye åpningstider vilvære følgende:

Telefontreffetid i sentralbordet fra kl 1000 til kl 1400

Åpningstid i servicetorget fra kl 0800 til kl 1400

Endringene er en konsekvens av begrensede personellressurser i forhold til de oppgaver og det ansvar servicetorget har, samt at våre erfaringer som viser at det utenfor disse tidsrommene kun er sporadiske henvendelser til kommunen.

Alle som etter 1. mai ringer kommunens sentralbord før kl 1000 og etter kl 1400, vil bli møtt med melding om hvilken åpningstid som gjelder. Det vil også bli henvist til at saksbehandler/ansatte kan nås på internnummer. Hvis man vet navnet på personen man ønske kontakt med, kan telefonnummer finnes i «Telefonliste Ibestad kommune» til venstre på kommunens hjemmeside. Hvis saken haster, er det også mulig å sende e-post til saksbehandler, med ønsker om at vedkommende ringer deg. Også e-postadressene finner du i overnevnte liste.
 

Telefontreffetiden samsvarer også med allerede innførte publikums-/servicetid på kommunehuset, som også er fra kl 1000 til kl 1400