Gratis kjernetid for 4-og 5-åringer

Fra 1. august har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2015, er denne inntektsgrensen satt til 405 000 kroner.

Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har to år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår om gangen.

Søknadene skal i hovedsak være inne før nytt barnehageår starter, men på grunn av at ordningen nettopp er vedtatt, skal søknad om reduksjon for barnehageåret 2015/2016 og for perioden 01.05-31.07.15 være inne hos Ibestad kommune innen 15.09.15.

Dersom inntekter endrer seg i løpet av året, og nye barn begynner, er det mulig å søke om reduksjon i foreldrebetalingen fortløpende. Reduksjon i foreldrebetalingen vil da gjelde fra første påfølgende måned.

Kilde: Endringer i regler om oppholdsbetaling i barnehage