Er du interessert i fagmiljøet i skognæringa, forvaltning, verdiskaping, kunnskapsformidling, og framtida om den fornybare skogen og skogbruk i ditt nærmiljø?

Skognæringa Troms skal reetablere/organisere seg. Det holdes to møter hvor det blir orientering om ressurser, organiseringsstruktur og opprettelse av styre m/sekretær.

Det holdes 2 møter som skal dekke Sør-Troms og Midt/Nord-Troms. Se hva som passer best for deg. 

6.Juni kl 18.00 – Thon hotel, Harstad

7.Juni Kl 12.00 – Bardufosstun, Målselv

Det blir matservering. Påmelding på e-post til tosu@alta.kommune.no 

Programmet kan leses her