Tildelingen forutsetter at Ibestad kommune bidrar med 50 prosent av investeringen og står for planlegging og undersøkelser. Kommunen har allerede startet med grunnundersøkelser. 

Målsetningen med prosjektet er å videreutvikle vårt industri/næringsområde på Breivoll. Området har i dag et lakseslakteri som utvider sin virksomhet samt Nord Norges største takstolfabrikk.

Kommunen har tidligere bevilget 3 millioner kroner over kommunens investeringsbudsjett til utvikling av Breivoll industriområde. Prosjektet skal tilrettelegge for nye og bedre arealer samt ny sjøfront. Dette er ett av kommunens viktigste strategiske tiltak for å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og flere arbeidsplasser i kommunen.