Tema for besøket er utfordringer og veivalg for sjømatnæringen i regionen. Fiskeriministeren vil besøke Breivoll Marine Produkter på Breivoll og visningssenteret Arctic Aqua på Engenes.

Det blir et dialogmøte med sjømatnæringen fra 1315 til 1515 på Engenes. Dette møtet er åpent for alle som er interessert i sjømatnæringen. Fiskere og oppdrettere innviteres spesielt.

Velkommen.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad kommune