Fra Nasjonalbiblioteket har vi fått følgende melding:
"Nå er mesteparten av Widerøe flyfoto fra Ibestad kommune lagt ut på Nasjonalbibliotekets nettsted.
Vi har pr i dag noe mangelfull visning på nettstedet, og muligheter for søk i foto, men det vil bli bedre i løpet av året. "
Videre skriver fotoarkivaren at det var lite informasjon/metadata til bildene, men noen er stedfestet utfra kart. Til slutt skriver dem at de håper mange får glede av fotoene.
Lenke til fotoene