Folkeavstemningen vil bli avholdt søndag 12. juni fra klokken 1200 til klokken 1800. Det kan enten avgis stemme på Kulturhuset (idrettshallen) eller ved Andørja Montessoriskole (aktivitetssenteret) i Åndervåg.

Det er mulig å avgi forhåndsstemme i perioden fra 23. mai til 10. juni. Forhåndsstemmer avgis på Rådhuset (servicetorget).

Alle innbyggere som fyller 16. år eller mer i 2016 er stemmeberettiget.

Det vil bli ambulerende stemmegivning for sykehjemmet og for innbyggerne på Sørrollnes. Datoer for dette vil bli annonsert.

Andre innbyggere med spesielle behov kan få avgi stemme der de bor. Ta kontakt med Ibestad kommune.

Torsdag 16. juni vil kommunestyret møtes og vedta vår fremtidige retning i kommunereformen.

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad